ADORACJE: 1. NIEDZIELA LISTOPADA


 Zobaczyć Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w białej Hostii. Każda adoracja jest zaproszeniem do spotkania z Tobą, zaproszeniem wciąż nowym, często dla nas zaskakującym, ciekawym. Na dzisiejsze spotkanie z Tobą więcej

Udział w świecie przyszłym, ks. Tadeusz Mrowiec
Jezu Chryste, właścicielu czasu i wieczności, ta prawda wiary szczególnie potrzebna jest nam w listopadzie, w miesiącu, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Od uroczystości Wszystkich Świętych przez cały więcej

Dziękczynienie za ciało i duszę, ks. Edward Staniek
Panie, w scenerii zapalonych na grobach zniczy, pragniemy dziękować Ci za nasze ciało i naszego ducha. Ciało jest jak instrument, którym posługuje się nasz duch. Nie jesteśmy tylko duchem, jak aniołowie. Nie jesteśmy tylko cieleśni, więcej