ADORACJE: 1. NIEDZIELA MARCA


Bogu oddać pokłon, ks. Tadeusz Mrowiec
Boski Nauczycielu, na początku Wielkiego Postu wyprowadzasz nas na pustynię, gdzie sam pościłeś czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób chcesz nas przygotować na czas duchowej walki. Każdy, kto podejmuje wielkopostne postanowienia, wie, więcej

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni, ks. Mariusz Kopacz
Panie ukryty w Najświętszym Sakramencie, refren dzisiejszego psalmu przypomina nam o naszej grzeszności i Twoim miłosierdziu. Dziękujemy Ci za wiarę, która uczy nas, czym jest grzech, pokazuje jego konsekwencje i niszczącą siłę. To w jej świetle ukazuje się więcej

Ofiara, ks. Edward Staniek
Panie, nasz Ojcze, stając wobec Twego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci za to, że w tej świątyni stoi ołtarz. To najważniejsze miejsce, święte miejsce. Tu łączy się niebo z ziemią i ziemia z niebem. Tu możemy składać swoje ofiary więcej