ADORACJE: 1. NIEDZIELA LIPCA


Przyjąć Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą na progu wakacji. Przed nami wiele ciekawych dni. Wyjazdy, wycieczki, urlopy, a może dawno oczekiwana praca. Wakacje to okazja do spotkania nieznanych dotąd ludzi, ale to także możliwość, aby więcej czasu spędzić z najbliższymi więcej

Na wieki będę sławił łaski Pana, ks. Mariusz Kopacz
Prosimy Cię, Panie, by nigdy nie zabrakło nam Twojej łaski. Prosimy, abyśmy zawsze byli godni i gotowi przyjąć ją i w pełni wykorzystać. Niech ona towarzyszy nam na każdym kroku, zwłaszcza w chwilach trudnych i ważnych. Niech będzie inspiracją naszych działań więcej

Modlitwa o przebaczenie, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, ucząc nas modlitwy, podałeś słowa: „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Powtarzamy je każdego dnia, ale nie zawsze rytm naszego serca harmonizuje z naszymi ustami. Nie zawsze serce przebacza tak, jak więcej