ADORACJE: 1. NIEDZIELA PAŹDZIERNIKA


Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie, ks. Mariusz Kopacz
Prosimy Cię, Jezu, o Twoje miłosierdzie. Prosimy, abyśmy w pełni umieli je rozumieć i w pełni z niego korzystać. Prosimy o skruchę i pokorę, które skłaniają nas do ufnego i częstego zwracania się do Twego miłosierdzia, tak by mogło się ono stać dla nas obfitym więcej

Prośba o przebaczenie, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, tak bardzo czekamy na to, że nam przebaczysz i że inni ludzie nam przebaczą. Stopniowo uczymy się sami przebaczać. Ale dziś przybywamy do Ciebie, byś nam pomógł w opanowaniu sztuki proszenia o przebaczenie tych, którym więcej