ADORACJE: 1. NIEDZIELA PAŹDZIERNIKA


Skarb wiary, ks. Tadeusz Mrowiec
W październiku prawie wszystkie plony i owoce ziemi osiągają swoją dojrzałość. Wdzięczni jesteśmy za wszystkie dary Twojej opatrzności. Niemniej, dziękując za dojrzałe dary ziemi, pytamy o dojrzałość najważniejszego Twego daru, więcej

Tajemnica głoszenia Królestwa Bożego, ks. Edward Staniek
Panie, ilekroć sprawowana jest Eucharystia, tylekroć jest odczytywane Twoje słowo. Ono rozbrzmiewa przy każdym ołtarzu na ziemi. Za to słowo w czystej formie, słowo natchnione, słowo Dobrej Nowiny – dziękujemy Ci, Panie. więcej