ADORACJE: 1. NIEDZIELA STYCZNIA


Oczy serca, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Twoim majestatem ukrytym w białej Hostii. Każda adoracja Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie pozwala nam lepiej zrozumieć i uczcić Twoje narodzenie w Betlejem. Prostota i ubóstwo znaku chleba otwierają nasze więcej

 Bóg jest Mądrością, ks. Edward Staniek
Stworzyłeś, Panie, dla nas wciąż nieogarniony świat, którego każdy element jest cudem. Stoimy oczarowani, spoglądając w niebo pełne gwiazd, dziękujemy za Księżyc i Słońce, główne źródło energii, światła i życia. Stoimy zdumieni, obserwując przypływ i odpływ morza więcej