Bóg chce twego serca, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń
Kochajmy Pana (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Jesteś pośród nas, a jednak ciągle musimy wiarą poszukiwać Twojej bliskości. W liturgii słowa Mojżesz dzisiaj przypomniał nam, że możemy się cieszyć Twoją bliskością. On w Namiocie Spotkania rozmawiał z Tobą twarzą w twarz.

Panie Jezu, każda adoracja to najlepsza droga do szczególnej bliskości z Tobą. Pragniemy jej zawsze, kiedy wchodzimy do świątyni, szukamy jej na codziennej modlitwie, chcemy ją odczuwać w świętych sakramentach. A jednak dzisiaj w Ewangelii uświadamiasz nam, że nie wszyscy potrafią się nią cieszyć. Przypominasz surowe słowa proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”. Człowiek może się modlić, może wypowiadać słowa i śpiewać pieśni, a jego serce może pozostawać daleko od Boga. Miarą tego oddalenia jest grzech, który rozgościł się w naszym sercu.

Pieśń Kochajmy Pana (zw. III i IV)

Jezu Chryste, Boski Wędrowcze, prosimy, naucz nas w modlitwie pokonywać tę odległość pomiędzy ustami a sercem. Wydaje się nam, że nie jest to tak daleko. U człowieka dorosłego odległość między ustami a sercem wynosi najwyżej czterdzieści centymetrów. To tak mało, ale kiedy grzech zamieszka w naszym sercu, to oddalenie może być bardzo duże.

Boski Nauczycielu, w dzisiejszej Ewangelii wymieniasz aż trzynaście wad i złych skłonności, które mogą sprawić oddalenie naszego serca od Ciebie. „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota”. Całe to zło jest przyczyną naszego oddalenia od Ciebie.

Panie Jezu Chryste, rozpoczynamy nowy rok szkolny, rozpoczynamy nowy rok katechetyczny, rozpoczynamy nowy rok wychowawczy. Dzieci podejmują praktykę pierwszych piątków. Pozwól, Panie, że i my do nich dołączymy. Niełatwa przed nami droga. Tych trzynaście specjalnych odcinków będzie wymagało odwagi, wiary i ciągłych nawróceń. Niemniej chcemy wyruszyć w drogę, bo pragniemy Twojej bliskości.

Panie Jezu, otwieramy przed Tobą nasze serca, aby je leczyć promieniami Twego miłosierdzia i wołamy: Prosimy Cię, Panie!

–  o dobre myśli dla naszych serc – Prosimy Cię, Panie!
–  o właściwy porządek naszych pragnień –
–  o szacunek dla cudzych rzeczy –
–  o troskę dla każdego życia –
–  o dar czystej miłości –
–  o hojność dla drugiego człowieka –
–  o prostotę w relacji z bliźnimi –
–  o szczerość w kontaktach z ludźmi –
–  o wolność od wszelkich zboczeń –
–  o życzliwość w słowie –
–  o pokorę wobec bliźnich –
–  o mądre serce –