Blask Chrystusa, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Wy jesteście na ziemi światłem mym (zw. I)

Panie Jezu Chryste, z wiarą zbliżamy się do Ciebie jako ludzie poszukujący światła. W dzisiejszej Ewangelii przypominasz nam, że mamy być Twoimi świadkami, że wobec spotykanych ludzi mamy się odznaczać Twoim światłem, mamy być Twoim odblaskiem. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie, że nawet codziennie otaczają nas ciemności życia, dlatego przychodzimy do Ciebie, który jesteś światłością świata.

Panie Jezu, kilka dni temu, w święto Twego ofiarowania w świątyni, zapalaliśmy świece, aby przypomnieć sobie, że Ty jesteś źródłem światła. Symbol zapalonej świecy towarzyszy nam od momentu chrztu. Wówczas świeca została odpalona od paschału, znaku Twego zmartwychwstania. Światło chrzcielnej świecy jest symbolem żywej wiary, która ma wewnętrznie rozjaśniać drogi naszego życia.

Światłości Świata, pozwól, że przed Tobą wspomnimy i podziękujemy za dar światła, którego potrzebujemy w każdej chwili dnia. Kiedy budzimy się w lutowy poranek, zapalamy w domu światło, bo słońce wzejdzie trochę później. Wychodząc z domu do szkoły czy pracy, zabieramy ze sobą odblaski, aby być widocznymi dla innych. Ruszając samochodem, zapalamy dzienne światła. W szkole klasy są tak zaprojektowane, aby ławki uczniów były dobrze oświetlone. Podobnie jest z warsztatami i biurkami w pracy. Po zachodzie słońca znowu szukamy światła, aby dokończyć rozpoczęte prace i wypocząć w domu.

Panie, dziękujemy za dar światła, bo ono pozwala nam żyć. Prosimy o dar wiary, aby ona rozjaśniała cały nasz dzień na podobieństwo naturalnego światła.

Pieśń Wy jesteście na ziemi światłem mym (zw. II)

Jezu Chryste, Światłości Prawdziwa, która oświecasz każdego człowieka, prosimy Cię o dar światła wiary, dlatego wołamy: Prosimy Cię, Panie.

–  o światło wiary Maryi, która zrodziła światu Przedwieczną Światłość – Prosimy Cię, Panie.
–  o światło pochodni, które jak Jan Chrzciciel pozwala Cię rozpoznać –
–  o światło betlejemskiej gwiazdy, które zawsze prowadzi do Ciebie –
–  o światło porannej modlitwy na podobieństwo wschodzącego słońca –
–  o światło modlitwy Symeona, które pozwala rozpoznać Cię w tłumie ludzi –
–  o światło, które pozwala odszukać zagubione wartości –
–  o światło wierności lamp oczekujących Twojego powrotu –
–  o światło człowieka, który poprowadzi nas dobrą drogą –
–  o światło umysłu dla zrozumienia Twego słowa –
–  o światło świadectwa miłosiernych czynów –
–  o tęsknotę za światłem wiekuistym –

Pieśń Wy jesteście na ziemi światłem mym (zw. III)

Więcej:
Materiały Homiletyczne 305/2017 styczeń-luty
Materiały Homiletyczne 305/2017 rok A styczeń-luty (​+​ ​p​ł​y​t​a​ ​C​D​)