Bóg jest mądrością, ks. Edward Staniek


Kolęda
Mędrcy świata

Jezusie, Synu Ojca Przedwiecznego i Synu Maryi z Nazaretu, przybywamy do Ciebie, by wielbić Twoją odwieczną mądrość, której zawdzięczamy stworzenie wspaniałego świata i nasze zbawienie.

Stworzyłeś, Panie, dla nas wciąż nieogarniony świat, którego każdy element jest cudem. Stoimy oczarowani, spoglądając w niebo pełne gwiazd, dziękujemy za Księżyc i Słońce, główne źródło energii, światła i życia. Stoimy zdumieni, obserwując przypływ i odpływ morza, wodę, która zmienia się w lód lub w parę, źródło tryskające spod skały i ośnieżone świerki. To wszystko są dzieła Twojej nieskończonej mądrości. Podziwiamy jaskółkę w locie, troskę gołębi o młode, wiewiórkę gromadzącą orzechy na zimę i pstrąga pokonującego wodospad.

Żyjemy w tym momencie historii ludzkości, w którym możemy kontemplować układy genetyczne, dokładnie poznawać mechanizmy pracy mózgu, serca, oka, nerki, rdzenia kręgowego. Wszystkie wnikliwe obserwacje stworzonego przez Ciebie świata prowadzą do wielbienia Twojej odwiecznej mądrości, która idealnie zaprogramowała wszystko, co istnieje, i poddała swoim odwiecznym prawom.

Kolęda Jakaż to gwiazda

Twoja mądrość, Panie, postanowiła ubogacić człowieka, by dobrowolnie mógł z Tobą współpracować. Ty pragniesz, by człowiek także był mądry: umiał poznać Twoje prawa, chciał je dobrowolnie zachowywać i potrafił w ich zachowaniu odkryć Twoją obecność – jak dziecko, które odkrywa obecność mądrości swego ojca w podanych przez niego zasadach życia.

Za możliwość udziału w Twojej mądrości dziękujemy Ci, Panie, bo to wielki znak Twego zaufania. Dobrze bowiem wiesz, jak łatwo popełniamy błędy, jak długo mądrości się uczymy. Mimo to ciągle wzywasz nas, byśmy podejmowali trud jej zdobywania, bo ona sięga po dobro prawdziwie ubogacające i rezygnuje z wszelkiego dobra pozornego, które zniewala.

Ty, Panie, współpracujesz z każdym, komu na posiadaniu mądrości zależy. Naucz nas szukać mądrości i podejmować mądre decyzje.

Kolęda Bóg się rodzi

Panie, zostawiłeś nam w Biblii księgi mądrościowe, które gromadzą bogactwo doświadczeń wielu pokoleń. Naucz nas korzystać z tych ksiąg, które obok podstawowych zasad podają konkretne życiowe uwagi:
„Kto poważa ojca, żyć będzie długo” (Syr 3,6).
„Zachłanne serce wpadnie w końcu w nieszczęście” (Syr 3,26).
„Nie ma lekarstwa na wady pyszałka” (Syr 3,28).
„Dla sieroty bądź ojcem” (Syr 4,10).
„Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł” (Syr 6,14).
„Nie mędrkuj, gdy trzeba pracować” (Syr 10,26).
„Znajomość przykazań Bożych jest sztuką życia” (Syr 19,19).

Zasady Twej mądrości, Panie, są bardzo proste, zrozumiałe dla każdego człowieka. Wystarczy wprowadzić je w życie, by odkryć jego prawdziwy smak i znaleźć szczęście dostępne dla człowieka na ziemi.

Panie, przybyłeś do nas z domu Ojca Niebieskiego, by stać się nauczycielem mądrości. Twoje błogosławieństwa to zasady mądrego życia, a Twój przykład ukazuje drogę człowieka mądrego. Dziękujemy Ci za to, że cierpliwie uczysz nas mądrości.

Kolęda Pan z nieba i z łona

Wstydzimy się, Panie, braku naszej mądrości. Gdy grzeszymy, dochodzi do głosu nasza głupota, bo grzech jest głupotą, złym wyborem. Wydaje się nam, że sięgamy po to, co ubogaci, a w rzeczywistości ten wybór nas niszczy.

Panie, nawet nie chcemy przed Tobą wymieniać tych naszych głupich decyzji. Wstydzimy się ich, nie chcemy ich powtarzać.

Prosimy Cię, Boże, o moc potrzebną do pokonania naszych słabości. Bywa, że te owoce zakazane przez mądrość uzależniają nas od siebie i tracimy przy nich wolność, a często i rozum. Tylko przy pomocy Twojej łaski możemy wyrwać się z ich niewoli. Drogę wzrostu mądrości otwórz przed nami, Panie.

Za rozum, który poznaje prawdę – dziękujemy Ci, Boże.
Za sumienie, które rozróżnia dobro i zło –
Za Twoje prawo, które jest prawem mądrości –
Za dar mądrości, który jest darem Ducha Świętego –
Za Pismo Święte, podręcznik mądrości –
Za nauczycieli i wychowawców, którzy prowadzili nas drogą doskonalenia mądrości –
Za chwile naszej adoracji –

Odwieczna Mądrości, miej cierpliwość dla nas i wspomagaj nasze siły, byśmy zdobyli mądrość potrzebną do wygrania doczesności i wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.