Bóg jest wszechobecny, ks. Edward Staniek

 

Pieśń Serce Twe, Jezu

Panie Jezu, Twoja obecność w Najświętszym Sakramencie sprawia, że tabernakulum jest miejscem świętym. Ono z kolei sprawia, że i ta świątynia, w której się gromadzimy, to miejsce święte. Ona przypomina nam o Twojej obecności w naszej parafii, ona ułatwia kontakt z Tobą. Przechodząc lub jadąc obok niej, skłaniamy głowę przed Tobą, który mieszkasz tu w sposób sakramentalny.

Dziś przed Tobą pragniemy wyznać wiarę, że jesteś wszędzie obecny. W kopalni, na dnie oceanu i w środku Ziemi, gdzie panuje wysoka temperatura. W Twoich rękach jest słońce i wszystkie galaktyki. Jesteś w każdym atomie, jesteś w sercu każdego z nas.

Panie, gdziekolwiek jesteśmy, jesteś z nami. To sprawia, że nie musimy Cię szukać, że wystarczy błysk świadomości, by nawiązać z Tobą kontakt. Trzeba tylko chcieć, dobra wola wystarczy, by się z Tobą spotkać.

Przed nami miesiące wakacji i chcemy je, Panie, przeżyć w Twojej obecności. Pobłogosław każdego z nas, a każdy wakacyjny dzień niech będzie przeżyty w bliskim kontakcie z Tobą.

Pieśń Kochajmy Pana

Panie, kiedy rano otwieramy oczy, spoglądasz na nasze przebudzenie i uśmiechasz się do nas tak jak ten, kto kocha, wita rano uśmiechem tego, kogo kocha. My nie zawsze na Twój uśmiech miłości odpowiadamy uśmiechem, ale Ty nie przestajesz darzyć nas miłością.

Pobłogosław, Panie, nasze poranki, pierwsze minuty rozpoczynającego się dnia. Udziel nam łaski, byśmy na Twój uśmiech odpowiadali uśmiechem wdzięczności.

Pobłogosław ten ważny czas rozpoczynającego się dnia, byśmy ocalili pięć minut na szczerą rozmowę z Tobą i omówienie programu dnia, który chcemy z Tobą przeżyć, licząc na Twoją pomoc.

Spraw, Panie, by pamięć o Twojej obecności wszędzie, gdzie jesteśmy, towarzyszyła nam przez wszystkie dni. Niech praca, odpoczynek, a nawet zabawa nie osłabiają tej świadomości, która sprawia, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Ty zawsze jesteś przy nas.

Pieśń Serce Zbawiciela

Panie, prosimy Cię również o szczególne błogosławieństwo na ostatnie minuty dnia. Chcemy w nich spotkać się z Tobą i podziękować za godziny, które z Twojej dobroci były do naszej dyspozycji. Podziękować za wszystkie prace, za każdą twórczą rozmowę z drugim człowiekiem, za odpoczynek wakacyjny, za wszystko, co jest zgodne z Twoją świętą wolą.

Znasz, Panie, nasze słabości i wiesz, że nie zawsze pełnimy Twoją wolę. W wieczornym spotkaniu z Tobą, chociaż przeważa dziękczynienie, jest też miejsce na to, by Cię przeprosić za pełnienie swojej, a nie Twojej woli. Przeprosić za grzech, przeprosić za lenistwo, czyli zmarnowane minuty dnia, przeprosić za to, że nasze spotkania z ludźmi nie zawsze były dowodem naszej miłości. Bywa, że w takiej cichej rozmowie z Tobą podczas wieczornej modlitwy wstajemy i podchodzimy do żony, męża, dziecka, ojca, matki, brata, siostry, babki, dziadka, wnuka, by przeprosić za niewłaściwe zachowanie...

Twoja obecność, Panie, sprawia, że zamykamy miniony dzień przed Tobą, z Tobą i składamy go w Twoje ręce. Ufni jesteśmy, że to wszystko, co jest prawdziwie dobre, w Twoich dłoniach zostanie zachowane na wieczność.

Pieśń Niebo, ziemia, świat i morze

Twoja wszechobecność, Panie, sprawia, że możemy się modlić za tych, którzy są daleko od nas, a którym chcemy pomóc. Ta modlitwa jest wołaniem o to, byś ich wspierał, ochraniał, umacniał, ocalał. Szczególnie przez Ciebie, Panie, jesteśmy blisko ludzi drogich naszemu sercu. Dziś wspólnie prosimy Cię o Twoją pomoc dla wielu.

O bezpieczną pracę dla górników – prosimy Cię, Panie.
O opiekę dla kierowców i pieszych na drodze –
O błogosławieństwo dla pracowników pogotowia ratunkowego –
O opiekę dla pracowników straży pożarnej –
O pomoc dla uczestników akcji ratunkowych –
O bezpieczeństwo dla dzieci –
O szczególną intuicję dla głuchych i niewidomych –
O przyjacielskie ręce wspomagające inwalidów –
O łaskę żalu doskonałego dla umierających –
O wybawienie naszych bliskich z czyśćca –

Panie Boże, bądź naszą obroną, tarczą, opoką i opiekunem. Wybaw nas od wszelkich zasadzek zła i prowadź bezpieczną drogą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.