Bóg przychodzi, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie (1x)

Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w sakramentalnej obecności. Na początku Adwentu przypominamy sobie tajemnicę Twego Imienia. Objawiasz je jako Bóg, Ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Chcemy dziś przybliżyć się do tajemnicy Twego Imienia, Panie. Jesteśmy na kolejnej granicy naszego czasu. Przypominamy sobie, że codziennie żyjemy trzema wymiarami czasu. Tym, co było wczoraj, co przeżywamy dzisiaj, oraz tym, co wydarzy się jutro. W Tobie, Panie, chcemy odnaleźć sens naszej teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

Pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie (1x)

Ten, który jest. Panie, od pierwszego objawienia Twego Imienia w gorejącym krzaku: JESTEM, KTÓRY JESTEM nieustannie przypominasz nam o Twojej obecności. Czyniłeś to szczególnie wtedy, gdy Twoi uczniowie nie mogli Cię rozpoznać. W nocy na tafli jeziora Genezaret wołałeś: „Nie bójcie się, to ja jestem”. Po zmartwychwstaniu w Wieczerniku przyszedłeś do zalęknionych apostołów ze słowami: „Nie bójcie się, Ja jestem”. Kiedy odchodziłeś do nieba, to również dałeś obietnicę obecności: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni”.

Panie Jezu, prosimy o łaskę rozpoznawania Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Gdy cieszymy się doznaną dobrocią, a szczególnie wtedy, gdy nie możemy Cię rozpoznać w drugim człowieku, gdy jesteśmy zamknięci w swoim lęku, gdy ktoś bliski odchodzi.

Pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie (1x)

Ten, który był. Ty, Panie, znasz całą naszą przeszłość. Ludzka historia toczyła się wobec Twojego spojrzenia. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiałeś do nas przez proroków. Wszystkie obietnice dane ludziom wypełniasz we właściwym czasie. Cała przeszłość jest znakiem Twej wierności.

Panie Jezu, jak to dobrze, że znasz naszą przeszłość. Każdy dzień, każde słowo i każdy czyn. Dopomóż nam wydobywać ze skarbca minionych dni to, co było dobre. Uzdrów to, o czym chcemy zapomnieć, przez Twoje przebaczenie i naszą pokutę. Prosimy Cię, przyjdź, aby nikt z nas nie lękał się przeszłości.

Pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie (1x)

Ten, który przychodzi. Panie, Ty nieustannie przychodzisz do człowieka. W sakramentach wypełniasz dane obietnice. Przychodzisz z łaską odpowiednią dla każdego. Przychodzisz także jako sędzia. Początek Adwentu przypomina o dniu ostatecznym, o dniu sądu dla całego świata. To ma obudzić naszą czujność, zachęcić do modlitwy i skłonić do nawrócenia.

Jezu Chryste, jak dobrze, że znów rozpoczął się Adwent. Uzdalniaj nasze serca do oczekiwania. Rozbudź w nas tęsknotę za sprawiedliwością, pokojem, dobrocią, miłością i zgodą. Każdego dnia pociągaj ku sobie, abyś jedynie Ty, Panie, był całym naszym oczekiwaniem i tęsknotą życia. Daj radość oczekiwania.

Pieśń Oto Pan Bóg przyjdzie (1x)