Bogu oddać pokłon, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń Kłaniam się Tobie (I i II zw.)

Panie Jezu Chryste, wchodząc w święty czas Wielkiego Postu, chcemy w dzisiejszej adoracji pokłonić się Tobie, nasz Odkupicielu. Czynimy to w tym duchu, w jakim wiele razy w tym okresie pokuty będziemy Cię pozdrawiać: „Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż swój i mękę swoją świat odkupiłeś”. Podczas rozważania drogi krzyżowej czynimy to przy każdej stacji – aż czternaście razy. To bardzo ważne wyznanie wiary. To bardzo ważny akt modlitwy. W ten sposób bowiem możemy otwierać skarby łaski wysłużone przez Twoją mękę i zmartwychwstanie.

Boski Nauczycielu, na początku Wielkiego Postu wyprowadzasz nas na pustynię, gdzie sam pościłeś czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób chcesz nas przygotować na czas duchowej walki. Każdy, kto podejmuje wielkopostne postanowienia, wie, że czeka go duchowa batalia o dobro, którego zapragnął, o dobro, które zamierzył. Dzieje się tak, ponieważ przy dobrym postanowieniu natychmiast pojawia się diabeł, który przez pokusy chce nas odwieść od dobrych zamiarów.

Jezu Chryste po trzykroć kuszony na pustyni, dajesz nam dzisiaj przykład, jak zwyciężać zło. Jednym zdaniem odsuwasz propozycje Szatana.

Panie, klękając dzisiaj przed Tobą, chcemy się uczyć od Ciebie walki ze złem. Chcemy doświadczać w sercu, co to znaczy „Bogu samemu tylko się kłaniać”.

Pieśń Kłaniam się Tobie (III i IV zw.)

Panie Jezu Chryste, przed nami czas duchowej walki. Popatrz w głębię naszych serc. Ty znasz je lepiej niż my sami. Odsłaniamy przed Tobą nasze serca i nasze dobre postanowienia. Daj nam uczestniczyć w Twoim zwycięstwie nad złem.

Popatrz w serce dziecka. Ono postanowiło w tym miesiącu w końcu posłuchać rodziców po pierwszej prośbie. Ty byłeś posłuszny Ojcu aż po śmierć. Uzdolnij serce dziecka do posłuszeństwa. Jezu, popatrz w serce córki, która w tym miesiącu postanowiła szczerze porozmawiać z tatą. Nie chce go ranić swą pychą, ale znaleźć u niego duchowe wsparcie. Popatrz w serce syna, który w tym miesiącu chce szczerze pomóc mamie. Bez warunków i bez ociągania. To przecież najlepszy sposób odpowiedzi na jej miłość.

Jezu Chryste, popatrz w serce młodego chłopaka i młodej dziewczyny. Oni tęsknią za pięknem czystości duszy. Tyle razy już te serca czyniły dobre postanowienia, ale zawsze brakowało siły. Udziel im łaski odwagi do życia w dobrym. Udziel siły do odrzucenia pornografii i złych czynów. Obroń ich przed grzechem. Synu Maryi, spójrz w serce każdej matki, każdej kobiety. Daj im z obfitości serca wypowiadać słowa dobre, uwolnij od przekleństw i zazdrości. Jezu, Panie i Królu, spójrz w serca ojców i wszystkich mężczyzn, wzbudź w nich troskę o duchowe dobro w rodzinie, w małżeństwie, w ojczyźnie, uwolnij od nałogów pijaństwa, lenistwa i obojętności, od tego, co niszczy zdrowie i życie. Jezu przyjmujący cierpienie, popatrz w serca wszystkich chorych i cierpiących na duchu, udziel im siły i odwagi do przyjęcia cierpienia i śmierci. Niech w Twoim krzyżu odnajdą nadzieję.

Panie Jezu Chryste, oddajemy ci pokłon, kłaniamy się Tobie przy każdej stacji Twojej krzyżowej drogi, aby mieć udział w łaskach Twojego zwycięstwa nad grzechem, Szatanem i śmiercią.