Chrystus przebacza, ks. Edward Staniek


Pieśń
Twemu Sercu cześć składamy

Panie Jezu, dziękując za miłość Twego Serca, dziś szczególnie pragniemy odkryć jej przebaczające oblicze. Oto sam otoczony wrogami nieustannie przebaczałeś tym, którzy Cię ranili.

Przebaczyłeś Judaszowi jego zdradę i pocałunek, który on uczynił znakiem dla Twoich wrogów. Blisko trzy lata uczyłeś go miłości, ale zamiast niej jego serce nauczyło się od Twoich przeciwników czynienia zła.

Przebaczyłeś, Panie Jezu, Piłatowi, który wydał na Ciebie niesprawiedliwy wyrok, i Herodowi, który Cię publicznie upokorzył.

Przebaczyłeś Kajfaszowi i Wysokiej Radzie, która wydała Cię w ręce pogan i na ukrzyżowanie.

Przebaczyłeś swoim wrogom, ale oni nie dorośli do tego, by dostrzec Twoją miłość. Zatwardziałość serca zamknęła ich na łaskę przebaczenia. Ty przebaczyłeś, ale oni tej przebaczającej miłości nie przyjęli.

Naucz nas, Panie, przebaczać w sercu tym, którzy nas krzywdzą. Naucz tej wielkiej sztuki miłowania nieprzyjaciół.

Pieśń Niech dziś z naszych serc

Panie, wielbimy Twoje Serce przebite za nasze grzechy. Przebaczyłeś tym, którzy Ciebie krzyżowali. Prosiłeś Ojca Niebieskiego, by i On im przebaczył, gdyż nie wiedzieli, co czynią.

Panie, Twój przykład naśladowali męczennicy. Święty Szczepan, gdy kamienie świstały koło jego głowy, powtarzał podobne słowa: „Panie, nie pamiętaj im tego grzechu”.

Tak umierają wszyscy męczennicy. Przebaczenie wrogom jest warunkiem męczeństwa. Na ziemi morduje się miliony, ale męczenników jest niewielu. Męczennik bowiem kocha tych, którzy go mordują, i w imię tej miłości przebacza im zło, które go od nich spotyka. Kto nie umie przebaczyć, nie zasługuje na tytuł męczennika.

Panie, to dzięki Twojej łasce słaby człowiek może kochać wrogów. Dzięki Ci za to, że sam jesteś wzorem przebaczającej miłości.

Pieśń Nieskończona, najśliczniejsza

Przebaczająca miłość jest wielką mocą ducha. Panie, ten, kto przebacza, tak jak Ty przebaczałeś, jest panem sytuacji. To on odnosi zwycięstwo nad tymi, którzy go niszczą.

To przebaczająca miłość sprawia, że ten, kto kocha, jest nie do pokonania. To on odnosi zwycięstwo. Tak jak wtedy, gdy żona kocha męża, mimo że on ją opuszcza, gdy dziecko kocha ojca, mimo że on je krzywdzi, gdy podwładny przebacza przełożonym, gdy skrzywdzony odpowiada miłością na otrzymane rany.

Ci, którzy nienawidzą, jeśli uderzą w człowieka, a on im przebacza, zawsze czują swą słabość. Dziś prosimy Cię, Panie, o moc potrzebną do praktykowania miłości nieprzyjaciół. Bądź z nami i naucz nas cierpieć, a nawet umierać z modlitwą za tych, którzy nas krzywdzą.

Pieśń Pobłogosław, Jezu drogi