Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia


Hiob na to odpowiedział Panu i rzekł:

„Wiem, że Ty wszystko możesz,
co zamyślasz, potrafisz uczynić”.
(Hi 42,1-2)

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.
(Ps 37[36],3-4)

Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana,
ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
(Syr 38,9)

Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.
(Mt 19,26)

I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.
(Mt 21,22)

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.
(Hbr 4,16)

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
(Jk 4,3)

Ufność, którą w Nim pokładamy,
polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.
(1 J 5,14-15)