Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia


Szczęśliwy, kogo Bóg karci,

więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego.
On zrani, On także uleczy,
skaleczy – i ręką swą własną uzdrowi.
(Hi 5,17-18)

Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.
(Prz 3,5-6)

Lepiej być skromnym pośród pokornych,
niż łupy dzielić z pysznymi.
(Prz 16,19)

Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec – za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie.
(Ez 18,20)

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
(Mt 18,3b-4)

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
(Ef 5,15-17)

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
(Ga 5,1)