Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia


Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
(Ps 92[91],2-5)

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
(Ps 95[94],1-4)

Jeden jest hojny, a stale bogaty,
a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.
Człowiek uczynny dozna nasycenia,
obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.
(Prz 11,24-25)

Nie bój się, wierz tylko!
(Mk 5,36b)

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
(Łk 1,37)

Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!
(Ef 5,20)

Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.
(Kol 4,2)

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
(Hbr 11,6)