Cytaty, myśli, aforyzmy


Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa. Jak jest On zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstaniemy, tak może On być również królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować.
(św. Cyprian)

Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.
(św. Augustyn)

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. Wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęśliwej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów.
(św. Tomasz z Akwinu)

Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło.
(Dante Alighieri)

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie;
Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie.
(Adam Mickiewicz)

Umiłowanie nieba jest jedyną drogą do nieba.
(bł. John Henry Newman)

Jedynie prawdziwą przyszłością jest życie wieczne.
(bł. Karol de Foucauld)

Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość.
(Thomas Merton)

Do utraconego raju
Nie powinno się wracać,
Zwłaszcza jeżeli nie ma się pewności,
Że był on naprawdę rajem.
(Roman Brandstaetter)

W raju jest dokładnie tak jak tu,
gdzie jesteś teraz, tylko dużo, dużo lepiej.
(Laurie Anderson)

Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie.
(św. Jan Paweł II)