Cytaty, myśli, aforyzmy


Chrystus był ochrzczony nie po to, aby być uświęconym przez wodę, lecz aby uświęcić wodę i oczyszczeniem, któremu się poddał, oczyścić nurty, których dotykał. Poświęcenie Chrystusa, które się tam dokonało, jest więc w swej istocie poświęceniem wód. Chrystus pierwszy poprzedza nas na drodze chrztu, aby lud chrześcijański ufnie poszedł za Nim.

(św. Maksym z Turynu)

Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie, z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili.
(św. Grzegorz z Nazjanzu)

Dzięki sakramentowi chrztu świętego zamieniłeś się w świątynię Ducha Świętego. Obyś nigdy nie wypędził przez swoje złe uczynki tak zacnego Gościa ani też nie poddał się niewoli diabła: ponieważ posiadasz wartość Krwi Chrystusa.
(św. Leon Wielki)

Kiedy Kościół chrzci, Chrystus chrzci, kiedy Kościół rozgrzesza, Chrystus rozgrzesza, kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, Chrystus ją sprawuje. Wszystkie sakramenty są działaniem Chrystusa, działaniem Boga w Chrystusie. Naprawdę trudno mówić o milczeniu Boga. Można tylko mówić o woli zagłuszania głosu Boga.
(św. Jan Paweł II)

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą.
(Phil Bosmans)

Od kiedy Jednorodzony Syn Ojca dał się ochrzcić, niebo naprawdę się otworzyło i pozostaje otwarte, i możemy powierzyć każde nowe życie u jego zarania Temu, który jest potężniejszy od mrocznych sił zła. To właśnie oznacza chrzest: oddajemy Bogu to, co od Niego pochodzi. Dziecko nie jest własnością rodziców, lecz zostało im powierzone przez Stwórcę, by wzięli za nie odpowiedzialność, by dobrowolnie i wciąż na nowo pomagali mu być wolnym dzieckiem Bożym. Tylko wtedy, gdy w rodzicach dojrzeje ta świadomość, potrafią znaleźć właściwą równowagę między uzurpowaniem sobie prawa do rozporządzania swoimi dziećmi, jakby były ich prywatną własnością, i kształtowaniem ich według własnych przekonań oraz pragnień a zgodą na wszystko, zostawieniem pełnej niezależności i zaspokajaniem ich wszelkich pragnień i zachcianek, uznając ten styl za najwłaściwszy w kształtowaniu ich osobowości.
(Benedykt XVI)

Syn Boży, Ten, który jest bez grzechu, staje pośród grzeszników, pokazuje, że Bóg jest blisko ludzi, którzy się nawracają. Jezus bierze na swe barki ciężar win całej ludzkości, rozpoczyna swoją misję, stając na naszym miejscu, na miejscu grzeszników, świadomy czekającego Go krzyża.
(Benedykt XVI)

Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
nadziei i miłości.
Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.
(pieśń Przez chrztu świętego wielki dar)