Cytaty, myśli, aforyzmy


Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak Ojciec chce, aby Go wysławiano, i tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce, aby był dany. Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie Świętym.
(św. Hipolit)

Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary.
(św. Jan Chryzostom)

Chociaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy się umierania. Niech moc miłości przezwycięży w nas gorycz śmierci dzięki Temu, który jest naszym życiem i który zechciał umrzeć za nas. Gdyby śmierć nie była tak gorzka, to i chwała męczenników nie byłaby tak wielka.
(św. Augustyn)

Trzeba walczyć, ile się może, przeciwko niepokojom i lękom, ponieważ nie ma nic innego, co by bardziej uniemożliwiało progres w dobroci.
(św. Franciszek Salezy)

Pokładajmy naszą ufność w Bogu i idźmy do przodu bez lęku.
(św. Jan Bosko)

Zachowaj pokorę i pozwól mu działać w sercu twoim czystym, skruszonym i wyzbytym z jakiegokolwiek lęku, ponieważ każda obawa jest przeszkodą we wspaniałomyślnym Bożym obdarowaniu!
(św. Pio z Pietrelciny)

Tylko nieznane budzi w człowieku lęk.
(Antoine de Saint-Exupéry)