Cytaty, myśli, aforyzmy


Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych prawd boskich. Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić, musi mieć w sobie wielką miłość do bliźniego.
(św. Albert Wielki)                          

Im świętsza prawda, tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi.
(Nikołaj Gogol)

Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Ale żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa.
(Paul Claudel)

Cały Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii, ale w jego łonie jest wiele rozmaitych zadań do wykonania. Ta rozmaitość funkcji służebnych w pełnieniu jednego i tego samego mandatu tworzy bogactwo i piękno ewangelizacji.
(Paweł VI)

Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Jako chrześcijanie żyjecie na tym świecie, wiedząc, że Bóg ma ludzkie oblicze – Jezusa Chrystusa – «Drogi», która zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia, i «Życia», któremu winniśmy dawać świadectwo, chodząc zawsze w Jego świetle.
(Benedykt XVI)