Cytaty, myśli, aforyzmy


W sprawach koniecznych jedność, w sprawach wątpliwych wolność, we wszystkich miłość.
(św. Augustyn)

Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy Świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i Ja jestem pośród nich”.
(konstytucja Sacrosanctum concilium)

Eucharystia: Najskuteczniejszy pokarm powołania.
(św. Jan Bosko)

Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami.
(św. Jan Paweł II, Ut unum sint)

Zawsze będą wezwania Pana i zawsze będą odpowiedzi ludzi gotowych do dyspozycji. Wy także powinniście nadstawiać słuch. Powinniście waszym rozumem oświeconym wiarą przeniknąć pozaziemski wymiar Bożego planu powszechnego zbawienia.
(św. Jan Paweł II)

Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Nawrócenie odbywa się w dwóch wymiarach. Najpierw dostrzega się i uznaje w świetle Chrystusa własne winy; i to uznanie jest bolesne, rodzi skruchę i pragnienie zaczęcia od nowa. Następny krok to uświadomienie sobie, że wejście na tę nową drogę nie jest naszą inicjatywą. Polega ono na tym, by pozwolić się zdobyć Chrystusowi.
(Benedykt XVI)

Nawrócenie i wiara w Ewangelię nie są dwiema różnymi rzeczami bądź w jakiś sposób tylko ze sobą zestawionymi, ale wyrażają tę samą rzeczywistość. Nawrócenie jest całkowitym „tak” osoby oddającej całe swoje życie Ewangelii, przez wolną odpowiedź na wezwanie Chrystusa, który robi pierwszy krok, ofiarując człowiekowi siebie jako drogę, prawdę i życie, jedyny, który wyzwala i zbawia.
(Benedykt XVI)

Odwagi! Odważcie się na ostateczne decyzje, ponieważ naprawdę tylko one nie niszczą wolności, ale prowadzą w słusznym kierunku, umożliwiając postęp i osiągnięcie w życiu czegoś wielkiego. Niewątpliwie życie może mieć wartość tylko wtedy, gdy nie będziecie bać się przygód i będziecie ufać, że Pan nigdy nie zostawi was samych.
(Benedykt XVI, z przemówienia do młodzieży w Luandzie)

Mniejszości narodowe i kulturowe są okazją do egzaminu dla nas z tego, jak my patrzymy na innego człowieka, który w odmiennej formie czci tego samego Pana Boga, lecz ma te same cele i nadzieje.
(abp Józef Michalik)

Nie istnieje bowiem żadne inne powołanie niż powołanie do wielkiej i wiernej miłości.
(ks. Marek Dziewiecki)

Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś
W nich bowiem zostałem otoczony chwałą;
Aby stanowili jedno jak Ty we Mnie, a Ja w Tobie,
Aby mieli moją radość w całej pełni.
(pieśń Ojcze, spraw, aby byli jedno)