Cytaty, myśli, aforyzmy


Święte ubóstwo zawstydza wszelką chciwość i skąpstwo, i troski tego świata.
(św. Franciszek z Asyżu)

Siebie za nic uważać, a o innych mieć zawsze dobre i wysokie mniemanie, oto wielka mądrość i doskonałość.
(Tomasz à Kempis)

W jednym tylko przypadku rada nie zawadzi:
W jakim? – Gdy się pokora u mądrości radzi.
(Adam Mickiewicz)

Liwiusz pisał o Katonie Starszym, że miał taką naturę, iż w każdych warunkach byłby szczęśliwy. A to samo myślał o sobie Bonaparte: jeszcze na Elbie kazał na domu, który zamieszkiwał, wyryć napis: Napoleo ubicumque felix – Napoleon jest wszędzie szczęśliwy. Ale tak samo istnieją ludzie, których własne usposobienie w sposób nieunikniony czyni nieszczęśliwymi. Cokolwiek ich spotka, choćby było najpomyślniejsze, rozbija się o ich postawę i tylko wzmaga ich niezadowolenie z losów i z samych siebie, potęguje ich poczucie nicości, nieszczęścia.
(Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu)

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry.
(Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę)

Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: „Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić. Im więcej mamy tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać”.
(św. Teresa z Kalkuty)

Wśród ludzi dorosłych wielkim jest ten człowiek, który chce się zawsze czegoś nauczyć, podczas gdy taki, który twierdzi, że wie już wszystko, w istocie jest tylko pełen siebie samego, a co za tym idzie, jest pozbawiony tych wspaniałych cech, które naprawdę wzbogacają życie.
(św. Jan Paweł II)

Krzyż jest istotny, ale jako środek, a łzy są zwiastunem pocieszenia; ubóstwo - zwiastunem objęcia w posiadanie królestwa; czystość otwiera bramy nieba, a znoszenie prześladowań i dobroć zapowiadają zdobycie wieczności i zapewniają rozrost Kościoła w świecie.
(Chiara Lubich)