Cytaty, myśli, aforyzmy


Dwie rzeczy zabijają człowieka: zarozumiałość i desperacja. Pierwsza zbyt wiele obiecuje, druga zaś zbyt mało.

(św. Augustyn)

Wszyscy powinniśmy dopomagać sobie wzajemnie, aby w królestwie niebios zabłysnąć jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą i dobrymi czynami.
(św. Leon Wielki)

Nie jest prawdziwie pokorny ten, kto rozumie, że musi stać na czele innych na mocy dekretu Bożej woli, a mimo to gardzi tą wyższością. Jeśli natomiast podporządkuje się boskim poleceniom i wolny jest od przywary uporu, i uprzedzony jest już o tych darach, którymi może służyć innym, kiedy zostaje mu nadana najwyższa godność rządzenia duszami, sercem powinien wzbraniać się przed nią, jednak wbrew swej woli powinien okazać posłuszeństwo.
(św. Grzegorz)

Osoba pyszna wierzy, że wszystko, co robi, jest zrobione dobrze. Chce panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia, ma zawsze racje. Zawsze wierzy, że jej zdanie jest zdaniem lepszym od innych.
(św. Jan Maria Vianney)

Przyczyną niepowodzenia naszych zamiarów jest nasza własna głupota
(Mikołaj Gogol)

I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans.
(Francis Bacon)

Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu, pociesz nas.
(pieśń Pójdź do Jezusa)