Cytaty, myśli, aforyzmy


Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Zwycięstwo odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.
(św. Augustyn)

Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.
(św. Hieronim ze Strydonu)

Pokusy mogą przynieść cztery rodzaje dobra: służą do odpokutowania win; wystawiają na próbę cnotę człowieka, jak u Hioba i Tobiasza; odsłaniają naszą łagodność i siłę wytrzymałości, jak u Pawła Apostoła; służą do objawienia chwały Bożej, jak to się stało ze ślepym od urodzenia, o którym mówi Ewangelia.
(św. Albert Wielki)

Bóg każdemu dał wolną wolę i nikogo nie przymusza, ale wskazuje, wzywa, przekonuje.
(św. Aniela Merici)

To nie Bóg nas skazuje, to my sami skazujemy się naszymi grzechami. Skazani nie mogą oskarżać Boga, tylko samych siebie.
(św. Jan Maria Vianney)

Tak więc Wielki Post stanowi opatrznościową sposobność do takiego duchowego oderwania się od bogactw materialnych i otwarcia się na Boga, ku któremu chrześcijanin powinien skierować całe swoje życie, świadom, że nie posiada trwałego mieszkania na tym świecie, „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Obchody tajemnicy paschalnej na zakończenie Wielkiego Postu wskazują, że szczytem wielkopostnej drogi oczyszczenia jest ofiara z samego siebie, złożona Ojcu dobrowolnie i z miłości. Właśnie na tej drodze uczeń Chrystusa uczy się przekraczać siebie i swoje egoistyczne interesy, aby spotykać się z braćmi w miłości.
(św. Jan Paweł II)

Moc Szatana nie jest nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego.
(KKK 395)


Poprzednia strona: Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia
Następna strona: ŚRODA POPIELCOWA