Cytaty, myśli, aforyzmy


Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć, by połączyć się z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie.
(św. Ignacy Antiocheński)

Jeśli teraz wołamy: „Abba, Ojcze”, to cóż się stanie, kiedy po zmartwychwstaniu zobaczymy Go twarzą w twarz; kiedy wszystkie członki zakrzykną hymn najwyższej radości, ku chwale Tego, który wskrzesił je z martwych i obdarzył wiecznym życiem? Jeśli zadatek, ogarniając człowieka, sprawia już, że mówi on: „Abba, Ojcze”, to cóż dopiero sprawi powszechna łaska Ducha Świętego, jaką Bóg da ludziom? Upodobni nas do Niego i udoskonali wolą Ojca, uczyni człowieka na obraz i podobieństwo Boga.
(św. Ireneusz)

Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę, aby za nas umrzeć i swoją śmiercią naszą naturę unicestwić.
(św. Augustyn)

Bo tylko gdzie są groby, są też zmartwychwstania.
(Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra)

Co to znaczy, że Chrystus „odkupił” świat? To znaczy, że On kupił całe stworzenie dla siebie. Żeby zrozumieć los tego świata, trzeba rozumieć los Właściciela: życie – śmierć – zmartwychwstanie.
(ks. Józef Tischner)

Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.
(św. Jan Paweł II)

Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.
(św. Jan Paweł II)

Wesoły nam dziś dzień nastał, którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!
(pieśń Wesoły nam dziś dzień nastał)