Cytaty, myśli, aforyzmy


Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać.
(św. Augustyn)

Ten, kto posiada prawdziwą i doskonałą miłość, nigdy i w niczym nie szuka samego siebie, ale pragnie we wszystkim dążyć do chwały Bożej.
(Tomasz z Kempis)

Miłość, o której tu mówię, jest dwojaka. Jedna czysto duchowa, bo nic zmysłowego ani żadna tkliwość uczucia przyrodzonego do niej nie ma przystępu i nie mąci jej czystości; druga również duchowa, ale z domieszką przyrodzonej zmysłowości i słabości, jak miłość między krewnymi i przyjaciółmi. I taką tu głównie mam na myśli.
(św. Teresa od Jezusa)

Życie chrześcijańskie nie polega na tym, aby wiele myśleć, ale aby bardzo kochać.
(św. Pio z Pietrelciny)

Miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej.
(św. Jan Paweł II)

Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Żyć miłością i sprawić, aby Boże światło dotarło do świata.
(Benedykt XVI)

Aby miłować zgodnie z wolą Boga, trzeba żyć w Nim i żyć Nim: Bóg jest pierwszym domem człowieka i jedynie ten, kto przebywa w Nim, płonie ogniem miłości Bożej, zdolnym rozpalić świat. Czyż nie na tym polega misja Kościoła w każdym czasie?
(Benedykt XVI)