Cytaty, myśli, aforyzmy


Człowiek bez wiary jest jak podróżnik bez celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.
(św. Augustyn)

Wiara daje nam poznać to, czego nie można zobaczyć. To, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. My umysłem przyjmujemy Tego, którego nie zobaczyliśmy zmysłami.
(św. Grzegorz Wielki) 

To serce, które ma wytrwałą i zakorzenioną wiarę, nie przeraża się trudnościami, ponieważ doskonale wie, że Bóg kocha i nie porzuca tych, którzy mu zaufali.
(św. Franciszek Salezy)

Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne.
(Johann Wolfgang Goethe)

Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.
(ks. Jan Twardowski)

Fundamentem wiary Kościoła jest Jezus Chrystus. Wiara kieruje nas do Chrystusa, ponieważ do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od Niego tylko możemy bowiem otrzymać odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozczarowują.
(św. Jan Paweł II)

Wiara ma swoją specyficzną naturę jako spotkanie z żyjącym Bogiem, spotkanie, które otwiera przed nami nowe horyzonty bardzo dalekie od zakresu właściwego rozumowi. Wiara pozwala rozumowi lepiej spełniać jego zadanie i lepiej widzieć to, co jest mu właściwe.
(Benedykt XVI)