Cytaty, myśli, aforyzmy


Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą. Skąd człowiek wyszedł, tam też wróci.
(św. Grzegorz z Nyssy)

Jeśli ranę uleczyć pragniesz, to Jezus lekarzem! Jeśli gorączka cię trawi, to Jezus źródłem! Jeśli ciąży nieprawość, to Jezus sprawiedliwością! Jeśli szukasz pomocy, to Jezus mocą! Jeśli śmierci się lękasz, to Jezus życiem! Jeśli tęsknisz za niebem, to Jezus drogą! Jeśli z kręgu ciemności uciekasz, to Jezus światłem! Jeśli szukasz pokarmu, to Jezus chlebem!
(św. Ambroży)

Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego.
(św. Augustyn)

Sercem i duchem wpatrujcie się w to, co zakryte dla oczu.
(św. Augustyn)

Miłosierdzie Boga jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odbiera.
(św. Bernard)

Bóg czasem nawiedza zbłąkaną duszę nakazem, czasem karą, a czasem cudem.
(św. Antoni)

Nasze życie jest w rękach Pana, który jest dobrym Ojcem. On wie, jak długo mamy je zachować.
(św. Jan Bosko)

Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.
(ks. Jan Twardowski)

Kto wierzy, nigdy nie jest sam.
(Benedykt XVI)

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy…
(z prefacji o zmarłych)

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
(Pozdrowienie anielskie)