Cytaty, myśli, aforyzmy


Chciałabym przemierzyć ziemię, głosząc Twoje imię, o Jezu, i zasadzić na niewiernym gruncie Twój chwalebny krzyż, ale jedna misja nie wystarczy mi, chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w czterech stronach świata i na dalekich wyspach.
(św. Teresa z Lisieux)

Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli; a jeśli już nawet słucha nauczycieli, to dlatego, że są oni równocześnie świadkami. Doznaje on czegoś w rodzaju instynktownej odrazy wobec wszystkiego, co wydaje się udawaniem, fasadowością lub kompromisem. W związku z tym ceni się wartość życia prawdziwie zgodnego z Ewangelią!
(Paweł VI)

Kościół cały jest misyjny. Cały i wszędzie! Wy wszyscy, którzy nie podejmujecie posługi na terenach misyjnych – nie zapominajcie, że nasza własna, polska Ojczyzna wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Po setkach lat – i tysiącleciach – wciąż na nowo! Cała Europa stała się kontynentem nowego wielkiego wyzwania dla Ewangelii. I Polska też.
(św. Jan Paweł II)

Pilną powinnością wszystkich jest głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia.
(Benedykt XVI)

Uczestnicząc w ofierze krzyża, chrześcijanin dostępuje udziału w ofiarnej miłości Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany do okazywania miłości w życiu poprzez wszystkie swoje postawy i czyny. W samym kulcie, w Komunii eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym i jednocześnie miłowanie innych. Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest sama w sobie fragmentaryczna.
(Benedykt XVI)