Cytaty, myśli, aforyzmy


Bogactwo gromadzi się z trudem, chroni z niepokojem i traci z bólem.
(św. Bernard)

Bóg nie potępia bogactwa, ale tych, którzy w bogactwie pokładają swoje serce. Istotnie nie oddalił Zacheusza, który był bogaty, ale wszedłszy do jego domu, przyniósł mu błogosławieństwo i zdrowie.
(św. Albert Wielki)

Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Ewangelia naucza, że nie jesteśmy właścicielami, lecz zarządcami dóbr, które posiadamy; nie można zatem traktować ich jako wyłącznej własności, lecz trzeba uznać je za środki, którymi posługuje się Pan, wzywając każdego z nas, by stał się pośrednikiem Jego opatrzności względem bliźniego.
(Benedykt XVI)

Jeżeli zbliżamy się do Niego z pokorną ufnością, w Jego spojrzeniu znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pragnienie naszego serca: znać Boga i nawiązać z Nim żywotny kontakt, który napełni Jego miłością naszą egzystencję i nasze relacje osobowe i społeczne.
(Benedykt XVI)

To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los.
Dobre chwile skradł, niosąc w zamian bagaż
zwykłych trosk.
To, co dał nam świat, to odeszło z biegiem lat.
Cóż wart jest dziś niewczesny żal,
że los wziął to, co dał.
(Krzysztof Krawczyk, To, co dał nam świat)