Cytaty, myśli, aforyzmy


Życie wieczne polega na doskonałym zaspokojeniu pragnień. Każdy zbawiony otrzyma tam więcej, niż się spodziewał i pragnął.
(św. Tomasz z Akwinu)

Ale Ty [Boże], pełen miłości, zechciałeś łaskawie pojednać ze sobą rodzaj ludzki i dałeś nam Słowo, Twojego Jedynego Syna; On to prawdziwie przebywał pośród nas jako Twój powiernik i pośrednik. On jest naszą sprawiedliwością: On wziął na siebie karę za wszystkie nasze nieprawości, będąc posłuszny Twej woli, Ojcze Przedwieczny, gdy postanowiłeś, by stał się człowiekiem nam podobnym. O niezmierzona głębio miłości! Jakież serce zdolne jest wytrzymać jej nadmiar i nie być zranionym, gdy widzi wielkość Bożą schodzącą z wysoka i tak bardzo się uniżającą ku nikczemnemu stworzeniu, jakim jest nasz rodzaj ludzki?
(św. Katarzyna Sieneńska)

Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy niż największych dzieł, jakich możesz dokonać.
(św. Jan od Krzyża)

Skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.
(św. Jan Maria Vianney)

Człowiek codziennie wychodzi na pustynię
I nie zna granic tej pustyni.
I codziennie kuszony jest człowiek,
I nie zna granic tej pokusy.
I codziennie walczy ze złem,
I nie zna granic tego zła.
(Roman Brandstaetter, Kuszenie na pustyni)

Co to znaczy „czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. [...] Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.
(św. Jan Paweł II)