Cytaty, myśli, aforyzmy


Pożyczajcie Panu wasze pieniądze przez ręce ubogich. To On sam otrzyma, przechowa i zapisze wszystko, co dostał ubogi.
(św. Ambroży)

Bóg nie potępia bogactwa, ale tych, którzy w bogactwie pokładają swoje serce. Istotnie nie oddalił Zacheusza, który był bogaty, ale wszedłszy do jego domu, przyniósł mu błogosławieństwo i zdrowie.
(św. Albert Wielki)

Boże! z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy;
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.

Wszystko Cię, mój Boże, chwali;
Aleśmy i to poznali,
Że najmilszą Ci się zdała
Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i niebem!
Opatrz dzieci Twoje chlebem;
Ty nam daj urodzaj złoty,
My Ci dajem trud i poty.

Kiedyś przyjdziem na godzinę!...
Gdy, kończąc ziemską gościnę,
Z Łazarzem, po naszym zgonie,
Odpoczniemy na Twym łonie.
(Franciszek Karpiński, Pieśń podczas pracy w polu)

Bądź miłosiernym, nim bogactwo uczyni cię skąpym.
(Charles Farrar Browne)

Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą, ale trzeba go umieć użyć.
(Bolesław Prus, Lalka)

Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy.
(Urszula Ledóchowska)

W świetle Chrystusowej przypowieści bogactwo i wolność pociągają za sobą specjalną odpowiedzialność. Bogactwo i wolność stwarzają specjalne zobowiązanie.
(św. Jan Paweł II)

Ewangelia naucza, że nie jesteśmy właścicielami, lecz zarządcami dóbr, które posiadamy; nie można zatem traktować ich jako wyłącznej własności, lecz trzeba uznać je za środki, którymi posługuje się Pan, wzywając każdego z nas, by stał się pośrednikiem Jego opatrzności względem bliźniego.
(Benedykt XVI)