Cytaty, myśli, aforyzmy


Stwórco! My, Twoje stworzenia,

Chwałę Twoję świętą głosim:
Czym jesteśmy, Twe zdarzenia.
Pozwoliłeś prosić, prosim.

Łaska Twoja daje, bierze,
Dasz czy weźmiesz, zawsześ Panem.
Daj użytek, daj go w mierze,
To jest najszczęśliwszym stanem.

Twoje dawać, nasze prosić,
Twoje kazać, nasze służyć:
Dasz ubóstwo, daj go znosić,
Dasz obfitość, daj jej użyć.
(Ignacy Krasicki, Modlitwa)

Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko.
(Gilbert Keith Chesterton)

Dlatego za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka (por. 2 Tm 1,13-14). Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.
(św. Jan Paweł II)

W znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga. Nierówność między Nim a nami jest niezmierna, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy.
(KKK 2007)