Cytaty, myśli, aforyzmy


Kto więc nie miłuje bliźniego, ten nie zachowuje przykazania, a kto nie zachowuje przykazania, ten nie może miłować Boga.
(św. Maksym Wyznawca, O miłości)

Istotne jest to, czy ty kochasz bliźnich, a nie to, czy oni ciebie.
(Mikołaj Gogol)

Wojna i męstwo zdziałały więcej wielkich rzeczy niż miłość bliźniego.
(Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra)

Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego - do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.
(św. Jan Maria Vianney)

Uczynna miłość bliźniego to nie fikanie koziołków z panienką na kanapie, ale natychmiastowa pomoc temu, kto właśnie jest w potrzebie.
(Bohumil Hrabal)

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu.
(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek)

Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą.
(św. Teresa z Kalkuty)