Cytaty, myśli, aforyzmy


Modlitwa jest dialogiem z Bogiem i jest najwyższym dobrem. Jest komunią z Bogiem. Jak oczy ciała, patrząc na światło, są przez nie rozświetlone, tak również dusza, która jest ukierunkowana na Boga, jest oświecona niewypowiedzianym światłem modlitwy, kiedy nie jest ona odklepana, ale pochodzi z serca.
(św. Jan Chryzostom)

Wierz, aby móc się modlić, i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą się modlisz.
(św. Augustyn)

Prawie cała tajemnica wielkich dusz kryje się w tym słowie: wytrwałość.
(Victor Hugo)

Bóg ma jedną słabość: nie może się oprzeć sercu, które Mu ufa.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Modlitwa to najlepsza broń, jaką posiadamy, to klucz do Bożego serca. Musisz mówić do Jezusa nie tylko ustami, ale i sercem.
(św. Pio z Pietrelciny)

Przychodź często do tego źródła miłosierdzia i czerp naczyniem ufności, cokolwiek ci potrzeba.
(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1487)

Narzeczona, która od swego miłego coraz rzadziej otrzymuje listy, wie dobrze, że ich miłość jest zagrożona. Jeśli coraz mniej korespondujesz z Bogiem, twoja miłość znajduje się w niebezpieczeństwie.
(Michel Quoist)

Wezwanie świętego imienia Jezus jest najprostszą drogą nieustannej modlitwy. Często powtarzane z pokorą przez skupione serce, nie rozprasza się w „wielomówstwie” (Mt 6,7), lecz „zatrzymuje słowo i wydaje owoc przez swą wytrwałość” (por. Łk 8,15). Jest możliwe „w każdym czasie”, ponieważ nie jest ono czynnością obok jakiejś innej, ale czynnością jedyną, mianowicie miłowaniem Boga, który ożywia i przemienia wszelkie działanie w Chrystusie Jezusie.
(KKK 2668)