Cytaty, myśli, aforyzmy


Gwoździe i krzyż są widoczne, lecz sam krzyż jest znakiem królestwa. Dlatego zaś wzywam samego Króla, ponieważ widzę Go ukrzyżowanego, a rzeczą króla jest umierać za poddanych.
(św. Jan Chryzostom)

Cóż wielkiego było dla Króla wieków stać się także Królem ludzi? I nie po to jest Królem Izraela, aby wyciskać podatki, mieć do swojej dyspozycji uzbrojone wojsko czy też aby zwyciężyć wrogów widzialnych. Jest on Królem Izraela, co rządzi umysłami, bo jest wieczystym doradcą; bo tych, co w Niego wierzą, w Nim mają ufność i Go miłują, wiedzie do królestwa niebieskiego.
(św. Augustyn)

Aby budować królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Stańmy się prawdziwym szczepem z winnicy Jezusa, szczepem przynoszącym zbawienie. Aby tak się stało, przyjmijmy Jezusa w naszym życiu, gdy spodoba Mu się w nie wkroczyć.
(św. Teresa z Kalkuty)

Jezus zaprasza grzeszników do stołu Królestwa: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17) (por. 1 Tm 1,15). Zaprasza ich do nawrócenia, bez którego nie można wejść do Królestwa, ale ukazuje im słowem i czynem bezgraniczne miłosierdzie Ojca wobec nich (por. Łk 15,11-32) i ogromną „radość z jednego grzesznika, który się nawraca” (Łk 15,7). Największym dowodem tej miłości będzie ofiara Jego własnego życia „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).
(KKK 545)

Chrystus Wodzem,
Chrystus Królem.
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
(fragment pieśni Chrystus Wodzem)

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
(fragment pieśni Króluj nam, Chryste)