Cytaty, myśli, aforyzmy


Panie, nawróć mnie i przebacz, prowadź mnie ku Tobie i rozjaśnij moje ciemności.
Jestem pełen niezliczonych win i schronienia szukam tylko u Ciebie.
Podaj mi rękę, jak kiedyś Piotrowi.
Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie i zmiłowanie.
Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości Twoich przykazań, Panie.
(modlitwa św. Efrema)

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.
(św. Augustyn)

Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Zwycięstwo odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.
(św. Augustyn)

Pokusy mogą przynieść cztery rodzaje dobra: służą do odpokutowania win; wystawiają na próbę cnotę człowieka, jak u Hioba i Tobiasza; odsłaniają naszą łagodność i siłę wytrzymałości, jak u apostoła Pawła; służą do objawienia chwały Bożej, jak to się stało ze ślepym od urodzenia, o którym mówi Ewangelia.
(św. Albert Wielki)

Ilekroć grzeszą, grzeszą pod płaszczykiem dobra.
(św. Tomasz z Akwinu)

Jak ogniem wypróbowuje się czystość złota, tak pokusą wypróbowuje się cnotę człowieka. Często sami nie wiemy, do jakiego stopnia możemy stawić opór: pokusa nam to objawia.
(Thomas à Kempis)

Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy uważają siebie za grzeszników, i grzesznicy, którzy uważają siebie za sprawiedliwych.
(Blaise Pascal)

Przeciw pokusie są konieczne absolutnie trzy rzeczy: modlitwa, aby nas oświecić; sakramenty, aby nas umocnić, i czujność, aby nas ustrzec.
(św. Jan Maria Vianney)

Człowiek oczekuje pomocy od bliźnich, potrzebuje jej, albowiem dopiero wtedy, gdy wytkną mu jego grzechy, dojrzy je wyraźniej.
(Mikołaj Gogol)

Oto pragnę obmyć się z grzechów moich, nowy żywot rozpocząć [...], ale nie wiem jak, bom głupi.
(Henryk Sienkiewicz, Potop)

Odczuwanie gwałtownych pokus nie jest wystąpieniem przeciw Bogu. W tym nie ma grzechu, dopóki wola nie wyraża zgody. Diabeł może się dostać do duszy tylko jednymi drzwiami: drzwiami naszej woli. Nie ma żadnych sekretnych wejść. Jeśli nie otworzymy mu dobrowolnie, to nie wejdzie. Kiedy wola nie wyraża zgody, nie ma grzechu, jest tylko ludzka słabość.
(św. Pio z Pietrelciny)

Nie ma większego grzechu niż uważać, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jest to grzech dumy i zaufania do siebie, który chciała popełnić Ewa, gdy pragnęła być bogom równa.
(Jarosław Iwaszkiewicz)

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz, że brat Twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu.
(św. Jan Paweł II)