Cytaty, myśli, aforyzmy


Dzisiaj Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do niej zstąpił i w niej zamieszkał.

(św. Efrem Syryjczyk)

Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniła wolę Ojca. Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Ona bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie.
(św. Augustyn)

Śmierć przyszła przez Ewę, a życie pojawiło się przez Maryję.
(św. Hieronim)

Maryja jest Matką Boga i naszą, Matką możną i miłosierną, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi łaskami.
(św. Jan Bosko)

Serce Maryi ma dla nas tyle miłości, że serca wszystkich ziemskich matek zebrane razem są przy nim niczym bryłka lodu.
(św. Jan Maria Vianney)

Jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą radość odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wysokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić się do niego całym sercem.
(Fiodor Dostojewski)

Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz także dziecko matkę.
(Gerturd von Le Fort)

Cała ludzkość dotkliwie doświadczała zamknięcia się na Boga. Tylko Maryja z Nazaretu, ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa, została poczęta bez skazy grzechu pierworodnego, dzięki czemu była całkowicie otwarta na przyjęcie Bożego zamysłu, a Ojciec Niebieski mógł w Niej urzeczywistnić plan powzięty w stosunku do ludzi.
(św. Jan Paweł II)

Maryja inauguruje uczestnictwo Kościoła w ofierze Odkupiciela. Ona jest Niepokalaną, która bezwarunkowo przyjmuje dar Boży, i w ten sposób jest włączona w dzieło zbawienia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem wskazującym, jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii.
(Benedykt XVI)