Cytaty, myśli, aforyzmy


Ten, który odkłada godzinę swego nawrócenia, podobny jest wieśniakowi, który czeka, aż cała rzeka przepłynie. Lecz ona płynie i będzie płynąć bez końca.
(Horacy)

Panie, daj mi cierpliwość,
abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę;
daj mi odwagę,
abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego,
co zmienić mogę, i daj mi mądrość,
abym umiał odróżnić jedno od drugiego.
(Marek Aureliusz)

Niechże więc przez głoszenie świętej Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony. Z tego też powodu niech się nikt nie boi cierpieć dla sprawiedliwości ani niech nie wątpi w osiągnięcie obiecanej nagrody, ponieważ przez pracę zdąża się do wytchnienia i przez śmierć do życia. Skoro Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co On zwyciężył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli tylko będziemy trwać w wierze i miłości względem Niego.
Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

(św. Leon Wielki, Kazanie 51)

Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.
(Maria Dąbrowska)

Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Przemienienie świata rozpoczęte zostało przez Jezusa Chrystusa.
(Karl Rahner)

Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.
(Albert Camus)

Spojrzeć na trudność, jaka przychodzi, na śmierć, jak na bramę, przez którą mamy przejść z Panem Jezusem – to nasze powołanie.
(Jan Twardowski)

W głębi serca tkwi korzeń wszelkiego dobra i, niestety, wszelkiego zła: to tam musi się dokonać nawrócenie lub metanoia, tzn. zmiana kierunku, mentalności, życiowego wyboru.
(Paweł VI)

Tajemnica powołania leży w Sercu Boga... Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Wiara jest zwrotem w bytowaniu i osiąga ją tylko ten, kto dokonuje tego zwrotu.
(kard. Joseph Ratzinger)

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
(św. Jan Paweł II)

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
(Te Deum)