Cytaty, myśli, aforyzmy


Prawdziwe życie przychodzi z uczestnictwa w Bogu, a uczestniczyć w Bogu to znać Go i radować się Jego dobrocią.
(św. Ireneusz)

Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Bożymi. On, w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym, którzy są Jego sługami; czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej.
(św. Augustyn)

Gdyby Jezus Chrystus nie był prawdziwym Bogiem, nie mógłby przynieść zbawienia, zaś gdyby nie był prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem.
(św. Leon Wielki)

Chrystus raz tylko narodził się w ciele, co było dowodem Jego dobroci i miłości ku ludziom, ale jest zawsze gotów narodzić się duchowo u tych, którzy tego pragną. Temu, który Go przyjmuje, objawia się w tej mierze, w jakiej wie, że jest on zdolny Go przyjąć.
(św. Maksym Wyznawca)

Boże Narodzenie niech będzie dla wszystkich uroczystością radosną i pełną blasku, zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Boga.
(św. Jan Paweł II)

Tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez przerwy. Napełnia ona dzieje świata i zatrzymuje się na progu każdego ludzkiego serca. Chociaż świat Go nie poznaje – jest! Chociaż swoi Go nie przyjmują – przychodzi. Chociaż miejsca nie było w gospodzie – rodzi się.
(św. Jan Paweł II)

Wcielenie, narodziny Chrystusa mówią nam, że Bóg faktycznie znajduje sobie wśród nas miejsce. Gospoda jest pełna, ale On wchodzi przez stajenkę, i są tacy ludzie, którzy widzą Jego światło. Rozpoznają, czym jest mroczny i zamknięty świat Heroda, i idą za blaskiem gwiazdy na nocnym niebie. Oto światło, które „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exsultet). Oto, co czyni światło Chrystusowe. Oto droga świętych. Oto wspaniała wizja nadziei, światło Chrystusa wzywa, byście byli gwiazdami przewodnimi dla innych i podążali drogą Chrystusa, która jest drogą przebaczenia, pojednania, pokory, radości i pokoju.
(Benedykt XVI)