Cytaty, myśli, aforyzmy


Podziwiamy lekarza, gdy przywraca zdrowie ludziom, zdawałoby się nieuleczalnie chorym. Słusznie podziwu godnym jest Chrystus, gdy leczy rany, dla których nie ma lekarstwa, a grzesznikowi i nierządnicy tak całkowicie przywraca zdrowie duszy, że czyni ich godnymi nieba.
(św. Jan Chryzostom)

Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Bożymi. On, w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym, którzy są Jego sługami; czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej.
(św. Augustyn)

Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie – czekać i mieć nadzieję.
(Aleksander Dumas)

Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego.
(bł. Karol de Foucauld)

Nikt nie posiada Boga tak, aby na Niego nie musiał czekać. A jednak nikt by też na Niego nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.
(Dietrich Bonhoeffer)

Ucieszcie się tym, że dana wam jest z góry obietnica. Jesteście dziećmi jutra i wasze dziś nie potrafi was uwięzić.
(bp Jan Pietraszko)

Co to znaczy „czuwam”? To znaczy: staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa...
(św. Jan Paweł II)


Poprzednia strona: Cytaty biblijne, Biblia Tysiąclecia
Następna strona: HOMILIE ŚLUBNE