Cytaty, myśli, aforyzmy


Gdy ktoś ma zdrowy węch, natychmiast pozna odór grzechu.

(św. Augustyn)

Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: „Ja jestem drogą”. Zanim oznajmił ci dokąd, przedtem zapowiedział, którędy masz iść. „Ja jestem, rzekł, drogą”. Drogą dokąd? „I prawdą, i życiem”. Najpierw powiedział, którędy masz iść, a potem oznajmił dokąd. „Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem życiem”. Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się drogą.
(św. Augustyn, Traktat)

Światło nie może być razem z ciemnością: Chrystus nie może być razem z pychą, skąpstwem, próżnością, wzajemną nienawiścią, rozpustą i z cudzołożnym życiem.
(św. Bernard)

Doprawdy, nie oczyma kocham cię tak bardzo:
One w tobie tysiące usterek dostrzegą;
Nie, sercem raczej kocham to, czym oczy gardzą,
Wielbię to, w czym nie widzą niczego pięknego.
(William Shakespeare)

Jest sztuką widzenie rzeczy niewidzialnych.
(Jonathan Swift)

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie.
(Adam Mickiewicz, Oda do młodości)

Lecz oczy są ślepe. Trzeba szukać sercem.
(Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę)

Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i się zabrudzi.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Czyste serce przywraca wzrok, oczyszcza oczy.
(Anna Kamieńska)

Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić!
(św. Jan Paweł II)

Nie każdy, którego oczy są zamknięte, śni i nie każdy z otwartymi oczami może widzieć.
(Anthony de Mello)

„Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19,13). Brak uznania win, iluzja niewinności nie usprawiedliwia mnie i nie zbawia, ponieważ otępienie sumienia, niezdolność rozpoznania we mnie zła jako takiego, jest moją winą. Jeśli nie ma Boga, być może muszę uciekać się do takiego zafałszowania, bo nie ma nikogo, kto mógłby mi przebaczyć, nikogo, kto byłby prawdziwą miarą. Spotkanie z Bogiem budzi moje sumienie, aby nie podsuwało mi już samousprawiedliwienia, nie było odbiciem mnie samego i moich współczesnych, którzy mają na mnie wpływ, ale by było zdolnością słuchania samego Dobra.
(Benedykt XVI)