Cytaty, myśli, aforyzmy


Wyznanie, że Jezus jest Panem, dokonuje się w Duchu Świętym u tych, którzy przyjmują Jego panowanie, bo Duch ze wszystkich stron wychodzi naprzeciw tych, którzy zbliżają się do Niego przez wiarę.
(św. Grzegorz z Nyssy)

Ci, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia.
(św. Augustyn)

Niewiara jest stałym cierniem wiary.
(Peter Wust)

Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało, i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi, mimo iż dawny mieszkaniec zamienił się w włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi.
(Maria Kuncewiczowa)

Sztuka jak wiara jednego się tylko boi: letniości.
(Witold Gombrowicz)

Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych. Dla grzeszników zstąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia.
(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek)

Do dwóch słów – miłość i miłosierdzie – można sprowadzić całe credo chrześcijańskie.
(św. Teresa z Kalkuty)

Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy wezwani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Wierność jest ważna w najmniejszych rzeczach, i to nie dla samej siebie – ale ze względu na rzecz wielką, jaką jest wola Boża.
(św. Teresa z Kalkuty)

Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!
(św. Jan Paweł II)

Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!
(św. Jan Paweł II)

Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.
(św. Jan Paweł II)

Duch Święty zbliża do tajemnicy Boga i pozwala pojąć, kim jest Bóg. On zachęca, abyście w bliźnim widzieli brata, którego Bóg dał, byście żyli z nim w jedności, po ludzku i w wymiarze duchowym, a byście żyli w Kościele. Objawia, kim jest Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał, byście dawali o Nim świadectwo.
(Benedykt XVI)

Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i – przegrywa.
(Ryszard Kapuściński)