Cytaty, myśli, aforyzmy


Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów i żyje tak, jak nauczał Chrystus.
(św. Justyn)

Gdy otworzysz oczy, wydaje ci się już, że widzisz.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
(Cyprian Kamil Norwid)

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Rozżalenie jest jedną z najbardziej niszczących sił w naszym życiu. (...) Rozżalenie tak dalece może stać się sposobem życia, że przenika nasze serca i nasze uczynki, a my nie zdajemy sobie już z tego sprawy.
(ks. Henri Nouwen)

Ducha nie gaście to znaczy też: nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości – i człowieka samego też pomniejsza. Duch Prawdy, którego przyniósł Chrystus, jest źródłem prawdziwej wolności i prawdziwej godności człowieka.
(św. Jan Paweł II)

Im głębsza będzie świadomość łączności z Bogiem, którą umacnia życie sakramentalne człowieka i szczera modlitwa, tym bardziej wyraziste będzie poczucie grzechu. Rzeczywistość Boga odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka. Czyńmy wszystko, aby uwrażliwiać nasze sumienia i strzec ich przed wypaczeniem czy znieczuleniem.
(św. Jan Paweł II)