Cytaty, myśli, aforyzmy


Zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce.
(św. Augustyn)

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia.
(św. Jan Maria Vianney)

Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie trzymać dla siebie.
(św. Jan Maria Vianney)

Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie... Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was.
(św. Jan Maria Vianney)

Nie ma wznioślejszego dzieła od dzieła kapłanów ani też nie ma użyteczniejszej pracy. Biada, jeżeli katolicki kapłan zrezygnuje ze swojego miejsca. Biada, jeżeli jego głos, który tak często podnosi się, aby głosić alarm, zamilknie. Świat przed upływem dwudziestu lat popadłby w barbarzyństwo.
(Victor Hugo)

Dla rozszerzenia na ziemi królestwa Jezusa Chrystusa nic nie jest bardziej konieczne, niż świętość kapłanów, by wiernym przewodzili przykładem, słowem, nauką.
(św. Pius X)

Kapłani niech pamiętają o tym, że są nie tylko urzędnikami, lecz szafarzami świętości. Niech nigdy nie sądzą, że dość włożyli pracy, dość poświęcili czasu, środków, wydatków i niewygód w celu oświecenia umysłów światłem Bożym, w celu nawrócenia złej woli przy pomocy łaski i braterskiej miłości oraz w celu umocnienia i poszerzenia pokojowego królestwa Jezusa Chrystusa. I większą niż w swych dziełach i pracach niech pokładają ufność w łasce Bożej, o którą niech codziennie proszą w kornych i gorących modlitwach.
(św. Jan XXIII)

Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się przejrzystym świadkiem Chrystusa i jego Ewangelii. Tylko w ten sposób może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie na takiego przewodnika czekają.
(św. Jan Paweł II)

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
(św. Jan Paweł II)

Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.
(Benedykt XVI)

A jeśli ja owce pasę zwyczajnie,
tłuścieją poddane mi stada.
Szałasu naszego pożoga nie zajmie
i nie tknie zagłada.
(Agnieszka Osiecka, A jeśli [fragment])