Cytaty, myśli, aforyzmy


Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary.

(św. Jan Chryzostom)

W życia wędrówce, na połowie czasu,
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi,
Pośród ciemnego znalazłem się lasu.
(Dante Alighieri, Boska komedia)

Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga:
W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga!
(Adam Mickiewicz, Grażyna)

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
(Adam Asnyk, Do młodych)

Wiara niech stanie się dla ciebie tym, czym jest dusza dla ciała. Niech przenika wszystkie twoje władze i ożywia wszystkie twoje sprawy, abyś się stał, o ile człowiek może, podobnym do Chrystusa, aby spełniło się na tobie słowo apostoła: wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
(św. Józef Sebastian Pelczar)

Kto szuka prawdy, ten szuka Boga, czy jest to jasne dla niego, czy też nie.
(św. Teresa Benedykta od Krzyża)

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
(…..................................)
I znów upór, żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.
(Konstanty Ildefons Gałczyński, także piosenka z repertuaru Marka Grechuty)

Bracia i Siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi.
(św. Jan Paweł II)

Prawdy i ukazywanej przez nią miłości nie można produkować; można je tylko przyjąć. Ich ostatecznym źródłem nie jest i nie może być człowiek, lecz Bóg, czyli Ten, który jest Prawdą i Miłością.
(Benedykt XVI)

Drogowskaz wskazuje ci drogę. Ale jej za ciebie nie przejdzie.
(Sławomir Kuligowski)