Cytaty, myśli, aforyzmy


Ciała rodzą się dzięki widzialnym rodzicom, dusza zaś dostępuje odrodzenia przez wiarę.
(św. Cyryl Jerozolimski)

Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na Szatana, który go do tego nakłonił. Na Szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ Szatanowi okaż litość. Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście.
(św. Jan Chryzostom)

Szatan posługuje się nami, aby nas pokonać; my jesteśmy jego bronią. On nie pokona nas, jeżeli nie oddamy się w  jego ręce, ponieważ potrzebuje naszej zgody, aby doprowadzić nas do upadku.
(św. Albert Wielki)

Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kompozycją duszy i ciała.
(św. Tomasz z Akwinu)

W obliczu niebezpieczeństwa ciało traci swą wartość i zarazem znika jego kult. Człowiek przestaje interesować się sobą. Ważne jest tylko to, czemu służy.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Świat, Szatan i twoje własne ciało to awanturnicy, którzy wykorzystują twoją zwierzęcą słabość, żądają, abyś za cenę nędznych rozkoszy, pozbawionych wszelkiej wartości, oddał im szczere złoto, perły, diamenty i rubiny płonące żywą Krwią twego Zbawcy Boga. A to jest cena i skarb twojego wieczystego zbawienia.
(św. Josemaría Escrivá de Balaguer)

Nawet jeśli Twoi ziemscy rodzice Cię nie chcieli, nawet jeśli inni nie poświęcają Ci uwagi, wiedz, że jesteś nieustannie chciany przez Twego prawdziwego ojca, Boga. Wiedz, że On co dzień głaszcze Cię tak czule i z taką pełną troskliwości uwagą, że wie nawet, ile masz włosów na głowie. On nie myli Cię z nikim innym.
(Valerio Albisetti)