Cytaty, myśli, aforyzmy


Gaudete – określenie odnoszące się do 3. niedzieli Adwentu. Ma ono swoje źródło w początkowych słowach jednego z jej śpiewów liturgicznych – introitu: „Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete” (Weselcie się zawsze w Panu; po raz wtóry mówię, weselcie się).

Jan jest głosem, ale „na początku było Słowo", czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem Odwiecznym.
(św. Augustyn)

Cierpliwość jest konieczna, aby pokonać świat, zapewnić sobie zwycięstwo i wejść do raju.
(św. Jan Bosko)

Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości?
(Phil Bosmans)

Istnieją dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam.
(Franz Kafka)

Każda prawdziwa radość zwraca się ostatecznie do Ojca.
(św. Jan Paweł II)