Cytaty, myśli, aforyzmy


Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.
(św. Augustyn)

Wiara daje nam poznać to, czego nie można zobaczyć. To, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. My umysłem przyjmujemy Tego, którego nie zobaczyliśmy zmysłami.
(św. Grzegorz Wielki) 

Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.
(Fiodor Dostojewski) 

Kiedy wiara jest mocna, to broni całego domu.
(św. Pio z Pietrelciny) 

Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Tylko Twa wiara pomoże Ci, wiara i siła, by wygrać z tym, z czym tylu ludzi przegrywa co dzień.
(Ryszard Riedel )

Budujcie dom (…) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus (…) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.
(św. Jan Paweł II)

Fundamentem wiary Kościoła jest Jezus Chrystus. Wiara kieruje nas do Chrystusa, ponieważ do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od Niego tylko możemy bowiem otrzymać odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozczarowują.
(św. Jan Paweł II)

Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz niewidoczny strumień życia Bożego. Ważne, byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia.
(Benedykt XVI)