Cytaty, myśli, aforyzmy


Więcej sobie cenię śmierć w Chrystusie Jezusie niż największe ziemskie królowanie. Szukam tylko Tego, który za nas umarł; pragnę tylko Tego, który dla nas zmartwychwstał. Po to właśnie nadeszła chwila moich prawdziwych narodzin.
(św. Ignacy Antiocheński)

Słowo usłyszane było zasiewem naszych serc, a czyn jest jego owocowaniem. To wam mówię, ukochani bracia, upominając was; albowiem na próżno przychodzi się do kościoła, jeżeli słyszy się tam tak wielkie rzeczy, a według nich się nie postępuje.
(św. Augustyn)

Bądź człowieku i ty ofiarą dla Boga i jej kapłanem. Przyoblecz szatę świętości i przepasz się pasem czystości; osłoną twej głowy niech będzie Chrystus, krzyż na czole niech będzie ci obroną; twoją pierś niech okrywają tajemnice Bożej wiedzy; zawsze zapal wonne kadzidło modlitwy; chwyć miecz Ducha; uczyń swe serce ołtarzem. W ten sposób bez obawy składaj Bogu twe ciało w ofierze.
(św. Piotr Chryzolog)

Zastanów się, co Bóg chce od ciebie i po prostu to wykonaj, a twoje serce będzie bardziej zadowolone, niż gdybyś postąpił według własnego upodobania.
(św. Jan od Krzyża)

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,
Żadna straszna trwoga.
(Jan Kochanowski, Kto się w opiekę)

Nie istnieje prawdziwie piękne życie bez ducha ofiary. Każdy z nas musi być holocaustem, który ofiaruje samego siebie własnymi rękami.
(sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

[...] Jezus domaga się odważnego wyboru Jego własnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim «w sercu», gdyż znalezienie się w takiej czy innej sytuacji zewnętrznej nie zależy od nas. Od nas zależy wola bycia, na ile to możliwe, posłusznymi jak On Ojcu i gotowymi zaakceptować aż do końca Jego plan, który ma dla każdego.
(św. Jan Paweł II)

Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania. Życie prawdziwe wyraża się bowiem w darze z siebie, co jest owocem łaski Chrystusa: życie wolne, we wspólnocie z Bogiem i z braćmi.
(św. Jan Paweł II)

Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
(św. Jan Paweł II)

Boga prawdopodobnie nie ma. Przestań się zamartwiać i ciesz się życiem.
(hasło akcji organizacji British Humanist Association z 2008 r., które umieszczano m.in. na londyńskich autobusach)